Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2014

romatnic
7138 e479
Reposted fromjethra jethra viatobecontinued tobecontinued
romatnic
3734 3753 500
Reposted fromobliviate obliviate viatobecontinued tobecontinued
romatnic
4577 0fff
Reposted fromawkwardx awkwardx viatobecontinued tobecontinued
romatnic
romatnic
5971 858c
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viatobecontinued tobecontinued
romatnic
Nie zakochałaś się w nim raz na zawsze. Zakochujesz się za każdy razem, kiedy go widzisz
— Josephine Angelini – Bunt bogini
romatnic
W ogóle te współczesne kobiety to są zabawne. Niby niezależne, wyzwolone, silne i zaradne. Niby nie potrzebują faceta.
Ale mam wrażenie, że żadna nie czuje się piękna, póki nie przyjdzie jakiś bałwan i im po prostu tego nie powie.
Reposted fromumorusana umorusana viatobecontinued tobecontinued
romatnic
Il bacio appassionato delle coppie negli scatti di ben lamberty | fools journal
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
romatnic
romatnic
4873 cf0e
romatnic
1114 b847
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
romatnic
romatnic
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
romatnic
romatnic
5181 4baa
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
romatnic
7565 1053
Reposted fromjustMeee justMeee viatobecontinued tobecontinued
romatnic
6717 cc24
romatnic
Jedyny moment, w którym warto żyć, to dzień dzisiejszy. Zrozumiałam, że każde 24 godziny będą do zniesienia, jeśli nie zatruję ich przeszłością i przyszłością.
— Regina Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu."
Reposted fromnivea nivea viatobecontinued tobecontinued
romatnic
6608 8ceb
Reposted fromsuomiii suomiii viatobecontinued tobecontinued
romatnic
6106 bad5
Reposted fromtanky tanky viatypromantykaq typromantykaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl